Cases

Case 1 | Totaalaanpak bij een dokters praktijk

De klant was in de steek gelaten door zijn huidige IT-verantwoordelijke.

Beschikbaarheid, hergebruik en zelf een deel van de IT-activiteiten uitvoeren is voor hen belangrijk.

Tijdens een eerste fase lag de prioriteit dan ook op:

  • Problemen wegwerken (Beheer IT)
  • Inventariseren van de IT (Document IT)

Zodra er een volledig genoeg zicht was op de omgeving is er een voorstel tot investering opgemaakt (Investeer IT).  In deze fase verschoof de prioriteit naar:

  • Problemen wegwerken (Beheer IT)
  • Investeringsplan uitvoeren (Verbeter IT)
  • Inventariseren van de IT (Document IT)

Case 2 | Lancering van een web portaal / web applicatie begeleiden

De klant had nood aan IT-kennis en projectopvolging voor de lancering van een op maat gemaakte webapplicatie.

De te verrichten activiteiten werden in kaart gebracht en beschreven (Document IT). Binnen Investeer IT werd een planning opgesteld, verantwoordelijkheden afgesproken.

Via het traject Verbeter IT zijn we aan de slag gegaan op maat en aangepast aan de verwachtingen van de klant.

Case 3 | Facturatie+

De klant gebruikte een facturatie in MS Excel maar heeft baat bij stockbeheer. De omzet liet nog niet toe om over te stappen op een boekhoud/stock beheerpakket.

De bestaande MS Excel is op maat voorzien van macro's:

  • Klaarzetten template (datum, factuur nummer)
  • Aanmaak factuur en wegschrijven als PDF, klaar voor versturen.
  • Stock gegevens bijwerken.

Close